Save Lodge: de duurzaamste groene gevel van Nederland

GROENE MUUR BIJ HET VOGELNEST IN DORDRECHT

GROENE MUUR BIJ HET VOGELNEST IN DORDRECHT

Deze groene muur staat bij het Vogelnest in Dordrecht. In deze pilot combineren we circulariteit met klimaatadaptatie, realiseren een klimaatslimme muur en maken deze smart computergestuurde druppelirrigatie. Deze combinatie, waarbij grijs (afval), groen (planten, turfvrij substraat van gefermenteerde groene reststromen) en blauw op één plek samenkomen in een oplossing die op een slimme manier gecontroleerd en aangestuurd maakt de muur uniek.

 

We demonstreren hoe je van een regionaal probleem (plastic restmixstroom) regionale oplossingen kunt bieden voor klimaatadaptatie en daarbij gelijktijdig de lokale economie versterkt, de stad koelt, het leefklimaat verbeter, CO2 opslaat en water beter beheerst. Dit biedt kansen voor lokale ondernemers om in samenwerking tot meer oplossingen te komen. Bij voorkeur willen we op termijn een regionale verwerkingsfabriek voor plastic afval realiseren, waarbij we met regionaal afval nieuwe bouwproducten en nieuwe banen creëren, in samenwerking met lokale ondernemers in het grijs en groen. De fabriek kan op de recycling hub en leverancier zijn van lokale bouwondernemers. En andere ondernemers de kans geven om van hun plasticafval op een nuttige wijze af te komen. We hopen deze kringloopgedachte bij ondernemers te stimuleren door te inspireren.


In nauwe samenwerking ontdekken en bewijzen we met deze groene muurde optimale combinatie van grijs, groen en blauw. Deze groene muur is mede tot stand gekomen door een bijdrage in het kader van de regeling Innovatiefonds Smart City.

PROJECTPARTNERS GROENE MUUR

VOGELNEST DORDRECHT

Logo gemeente Dordrecht
Logo Texas Bio Energie
Logo Save Plastics
Logo Aquafeed

FOTOGALLERIJ GROENE MUUR

VOGELNEST DORDRECHT

IMPACT VAN DEZE GROENE MUUR

Van iedere groene muur willen we weten wat de impact is. Daarom werken we nauw samen met het onderwijs. Om in de praktijk te bewijzen welke bijdrage we leveren aan een duurzame wereld: circulair én klimaatadaptief. Dat doen we door een aantal variabelen te meten en de impact te koppelen aan de Global Goals. Om zo aantoonbaar werk te maken van de Sustainable Development Goals (SDG's).

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13: klimaatactie
SDG 14: leven op het land

DUURZAME STEDEN

 1. Reduceert hittestress, fijner leven
 2. Werkgelegenheid door recycling
 3. Stimuleert regionale economie

KLIMAATACTIE

 1. Slaat CO2 op in planten en substraat
 2. Slaat fijnstof op in planten

LEVEN OP HET LAND

 1. Stimuleert biodiversiteit
 2. Bevordert gezondheid
 3. Reduceert plastic zwerfafval
SDG 12: verantwoorde consumptie en productie
SDG 14: leven in het water
SDG 17: partnerschap op doelstellingen te bereiken

VERANTWOORDE PRODUCTIE

 1. Vermijding CO2 door verbranding
 2. Reduceert storten plastic afval
 3. Beperkt gebruik nieuwe grondstoffen

LEVEN IN WATER

 1. Reduceert plasticafval in water
 2. Waterbuffering voorkomt lozing vervuild rioolwater

SAMENWERKING

 1. Internationale samenwerking
 2. Onderwijs, bedrijfsleven, overheid

DEZE GROENE MUUR KWAM MEDE TOT STAND DOOR:

Logo gemeente Dordrecht

Voor dit project is een bijdrage verkregen in het kader van de regeling Innovatiefonds Smart City.