Save Lodge: circulair en klimaatadaptief tuinhuis en tuinkantoor

Smart City Dordrecht


We combineren circulariteit met klimaatadaptatie, realiseren een klimaatslimme muur en maken deze smart met sensoren en webtechnologie. Deze combinatie, waarbij grijs (afval), groen (planten, bio-substraat) en blauw (regenwateropslag en hergebruik) op één plek samenkomen in een oplossing die op een slimme manier gecontroleerd en aangestuurd wordt is momenteel uniek.

 

We demonstreren hoe je van een regionaal probleem (plastic restmixstroom) regionale oplossingen kunt bieden voor klimaatadaptatie en daarbij gelijktijdig de lokale economie versterkt, de stad koelt, het leefklimaat verbeter, CO2 opslaat en water beter beheerst. Dit biedt kansen voor lokale ondernemers om in samenwerking tot meer oplossingen te komen. Bij voorkeur willen we op termijn een regionale verwerkingsfabriek voor plastic afval realiseren, waarbij we met regionaal afval nieuwe bouwproducten en nieuwe banen creëren, in samenwerking met lokale ondernemers in het grijs en groen. De fabriek kan op de recycling hub en leverancier zijn van lokale bouwondernemers. En andere ondernemers de kans geven om van hun plasticafval op een nuttige wijze af te komen. We hopen deze kringloopgedachte bij ondernemers te stimuleren door te inspireren.


In nauwe samenwerking ontdekken en bewijzen we de optimale combinatie van grijs, groen en blauw. Logo gemeente Dordrecht
Logo Texas Bio Energie
Logo Save Plastics
Logo Aquafeed

NL   | DE

IMPACT

Van iedere klimaatslimme muur willen we weten wat de impact is. Daarom werken we nauw samen met het onderwijs. Om in de praktijk te bewijzen welke bijdrage we leveren aan een duurzame wereld: circulair én klimaatadaptief. Dat doen we door een aantal variabelen te meten en de impact te koppelen aan de Global Goals. Om zo aantoonbaar werk te maken van de Sustainable Development Goals (SDG's).

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13: klimaatactie
SDG 14: leven op het land

DUURZAME STEDEN

 1. Reduceert hittestress, fijner leven
 2. Werkgelegenheid door recycling
 3. Stimuleert regionale economie

KLIMAATACTIE

 1. Slaat CO2 op in planten en substraat
 2. Slaat fijnstof op in planten

LEVEN OP HET LAND

 1. Stimuleert biodiversiteit
 2. Bevordert gezondheid
 3. Reduceert plastic zwerfafval
SDG 12: verantwoorde consumptie en productie
SDG 14: leven in het water
SDG 17: partnerschap op doelstellingen te bereiken

VERANTWOORDE PRODUCTIE

 1. Vermijding CO2 door verbranding
 2. Reduceert storten plastic afval
 3. Beperkt gebruik nieuwe grondstoffen

LEVEN IN WATER

 1. Reduceert plasticafval in water
 2. Waterbuffering voorkomt lozing vervuild rioolwater

SAMENWERKING

 1. Internationale samenwerking
 2. Onderwijs, bedrijfsleven, overheid
Logo gemeente Dordrecht

Voor dit project is een bijdrage verkregen in het kader van de regeling Innovatiefonds Smart City.