Save Lodge: circulair en klimaatadaptief tuinhuis en tuinkantoor

Pilot de Alliantie Almere


Bijna 90% van het woningaanbod van de 50.000 woningen van Woningcorporatie de Alliantie is sociale huur, bestemd voor huurders met een bescheiden inkomen. Bewonerscommissies en huurdersorganisaties adviseren De Alliantie over betaalbaarheid, onderhoud en leefbaarheid. Met de pilotmuur aan het Sterremospad in Almere willen we samen bewijzen dat constructieve groene gevels een belangrijke rol kunnen spelen bij het reduceren van hittestress, watermanagement, biodiversiteit, fijnstof, CO2-opslag en geluiddemping. En daarmee tevens de gezondheid van omwonenden stimuleert.

Logo van De Alliantie | pilot Sterremospad Save Lodge
Logo Save Lodge | pilot van Wijnen De Loskade Suikerterrein Groningen
Klimaatslimme muur Save Lodge: de Save Wall, gemaakt van gerecycled plastic afval

Fotogallerij circulair én klimaatadaptief bouwen in Almere

IMPACT

Van iedere klimaatslimme muur willen we weten wat de impact is. Daarom werken we nauw samen met het onderwijs. Om in de praktijk te bewijzen welke bijdrage we leveren aan een duurzame wereld: circulair én klimaatadaptief. Dat doen we door een aantal variabelen te meten en de impact te koppelen aan de Global Goals. Om zo aantoonbaar werk te maken van de Sustainable Development Goals (SDG's).

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13: klimaatactie
SDG 14: leven op het land

DUURZAME STEDEN

 1. Reduceert hittestress, fijner leven
 2. Werkgelegenheid door recycling
 3. Stimuleert regionale economie

KLIMAATACTIE

 1. Slaat CO2 op in planten en substraat
 2. Slaat fijnstof op in planten

LEVEN OP HET LAND

 1. Stimuleert biodiversiteit
 2. Bevordert gezondheid
 3. Reduceert plastic zwerfafval
SDG 12: verantwoorde consumptie en productie
SDG 14: leven in het water
SDG 17: partnerschap op doelstellingen te bereiken

VERANTWOORDE PRODUCTIE

 1. Vermijding CO2 door verbranding
 2. Reduceert storten plastic afval
 3. Beperkt gebruik nieuwe grondstoffen

LEVEN IN WATER

 1. Reduceert plasticafval in water
 2. Waterbuffering voorkomt lozing vervuild rioolwater

SAMENWERKING

 1. Internationale samenwerking
 2. Onderwijs, bedrijfsleven, overheid

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Logo EU EFRO Save Lodge
Logo EU SNN Save Lodge
Logo gemeente Groningen Save Lodge