Save Lodge: de duurzaamste groene gevel van Nederland

NATUURINCLUSIEF BOUWEN 
MET DE SAVE LODGE ONE

DE CIRCULAIRE EN KLIMAATADAPTIEVE BERGING VOOR DUURZAAM WONEN

NATUURINCLUSIEF BOUWEN MET SAVE LODGE ONE

28 juni 2023

Door René Notenbomer

Natuurinclusief circulair bouwen levert een waardevolle bijdrage aan zowel de klimaatdoelen als aan het woongenot. Met onze natuurinclusieve circulaire berging, de Save Lodge One, volledig gemaakt van gered restmix afvalplastic en gerecycled hout, dragen we bij aan het verduurzamen van onze leefomgeving. De klimaatslimme berging heeft groene wanden en een groen dak realiseren en biedt zowel esthetische als functionele en duurzame voordelen. Graag lichten we de voordelen van natuurinclusief bouwen met onze duurzame bergingen nader toe.

REDUCTIE GRONDSTOFFENGEBRUIK

Ten eerste dragen natuurinclusieve circulaire bergingen bij aan het behalen van de klimaatdoelen. Door natuurinclusief te bouwen met gerecyclede materialen verminderen we de vraag naar nieuwe grondstoffen en het gebruik van fossiele brandstoffen die normaal gesproken nodig zijn voor de productie van bergingen. Het gebruik van gered restmix afvalplastic en gerecycled hout vermindert de CO2-uitstoot en draagt bij aan het verminderen van afvalstromen. Hierdoor dragen we direct bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van een circulaire economie, terwijl we tegelijkertijd natuurlijke elementen integreren.

STIMULEERT BIODIVERSITEIT

Daarnaast bieden natuurinclusieve circulaire bergingen aanzienlijke voordelen voor het woongenot van mens en dier. De groene wanden, bestaande uit stapelbare plantenbakken gevuld met turfvrij substraat en inheemse planten, creëren niet alleen een visueel aantrekkelijke omgeving, maar dragen ook bij aan de biodiversiteit. Door natuurinclusief te bouwen, bieden we een leefomgeving waarin lokale flora en fauna kunnen gedijen. Dit bevordert een gezonde en levendige leefomgeving voor alle bewoners, waarbij de natuur een integraal onderdeel vormt van de woonomgeving.

GEZOND KLIMAAT

Bovendien hebben groene wanden en daken, kenmerkend voor natuurinclusief bouwen, positieve effecten op het microklimaat en het welzijn van de bewoners. Ze fungeren als natuurlijke isolatie, waardoor de bergingen in zowel warme als koude seizoenen een comfortabel binnenklimaat behouden. Door de hitte te verminderen en schaduw te bieden, dragen groene wanden en daken bij aan het reguleren van de temperatuur en het verminderen van het hitte-eilandeffect. Hierdoor ervaren bewoners een aangenamer leefklimaat en wordt het gebruik van energie voor verwarming en koeling verminderd.

HERGEBRUIK REGENWATER

Een ander voordeel van natuurinclusief bouwen met onze bergingen is het hergebruik van regenwater voor automatische irrigatie. Door regenwater op te vangen en te hergebruiken, verminderen we het gebruik van kostbaar drinkwater. Dit watermanagement draagt bij aan een efficiënt gebruik van hulpbronnen en helpt bij het beperken van wateroverlast tijdens hevige regenval. Natuurinclusief bouwen stimuleert dus niet alleen een duurzaam gebruik van materialen en energie, maar ook van water, waardoor we bijdragen aan een veerkrachtige en duurzame leefomgeving.

DE VOORDELEN VAN NATUURINCLUSIEF BOUWEN OP EEN RIJ

Kortom, natuurinclusief circulair bouwen met onze bergingen biedt meerdere voordelen. Het draagt bij aan de klimaatdoelen door het verminderen van CO2-uitstoot en afvalstromen, terwijl het tegelijkertijd een esthetisch aantrekkelijke en duurzame leefomgeving creëert. De groene wanden en daken bevorderen de biodiversiteit, reguleren het microklimaat en zorgen voor een comfortabele woonomgeving. Daarnaast maakt het gebruik van regenwater voor irrigatie efficiënt waterbeheer mogelijk. 

 

Met onze natuurinclusieve circulaire bergingen laten we zien dat het mogelijk is om op een verantwoorde en innovatieve manier te bouwen, waarbij de natuur een integraal onderdeel vormt van het ontwerp. Door te kiezen voor natuurinclusief bouwen dragen we niet alleen bij aan een duurzame toekomst, maar creëren we ook een plek waar bewoners kunnen genieten van een groene en gezonde leefomgeving. Met deze natuurinclusieve circulaire bergingen stellen we een nieuwe standaard voor duurzaam bouwen en tonen we aan dat het mogelijk is om comfortabele en milieuvriendelijke ruimtes te realiseren waar zowel mens als natuur van kunnen profiteren.