Save Lodge: de duurzaamste groene gevel van Nederland

NATUURINCLUSIEVE KUNSTSTOF BERGINGEN RIVIERDUINEN SILVOLDE

NATUURINCLUSIEVE BERGINGEN RIVIERDUINEN SILVOLDE

Hoe laat je 20 bergingen opgaan in een natuurinclusieve en duurzame woonwijk? Save Lodge mag het bewijzen met klimaatadaptieve en circulaire tuinhuisjes die positief bijdragen aan de leefomgeving van dier en mens. Met groene wanden en groene daken. Natuurinclusieve kunststof bergingen gebouwd van duizenden kilo's hergebruikt plastic restmixafval, tweedehands hout uit urban mining en geplaatst op platen van duurzaam beton. De gestapelde bloembakken van de klimaatslimme muren vullen we met substraat van gefermenteerde groene reststromen en honderden planten. Wat nu nog een dorre zandvlakte van een voormalige fabriekslocatie is, is straks een diepgroene woonwijk.

Minister Hugo de Jonge op bezoek

PROJECTPARTNERS NATUURINCLUSIEVE KUNSTSTOF BERGINGEN RIVIERDUINEN SILVOLDE

Logo GreenM2 | klimaatslimme muur Save Lodge
Logo Save Plastics
Logo Texas Bio Energie | klimaatslimme muur Save Lodge
Logo Aquafeed | Save Lodge: circulair en klimaatadaptief bouwen
Logo Daily Cabin | Save Lodge: circulair en klimaatadaptief bouwen
Logo Apetrots | Save Lodge: circulair en klimaatadaptief bouwen

FOTOGALLERIJ DUURZAME NATUURINCLUSIEVE BERGINGEN

IMPACT VAN DEZE NATUURINCLUSIEVE KUNSTSTOF BERGING

Van iedere natuurinclusieve kunststof berging willen we weten wat de impact is. Om in de praktijk te bewijzen welke bijdrage we leveren aan een duurzame wereld: circulair én klimaatadaptief. Dat doen we door een aantal variabelen te meten en de impact te koppelen aan de Global Goals. Om zo aantoonbaar werk te maken van de Sustainable Development Goals (SDG's).

SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13: klimaatactie
SDG 14: leven op het land

DUURZAME STEDEN

 1. Reduceert hittestress, fijner leven
 2. Werkgelegenheid door recycling
 3. Stimuleert regionale economie

KLIMAATACTIE

 1. Slaat CO2 op in planten en substraat
 2. Slaat fijnstof op in planten

LEVEN OP HET LAND

 1. Stimuleert biodiversiteit
 2. Bevordert gezondheid
 3. Reduceert plastic zwerfafval
SDG 12: verantwoorde consumptie en productie
SDG 14: leven in het water
SDG 17: partnerschap op doelstellingen te bereiken

VERANTWOORDE PRODUCTIE

 1. Vermijding CO2 door verbranding
 2. Reduceert storten plastic afval
 3. Beperkt gebruik nieuwe grondstoffen

LEVEN IN WATER

 1. Reduceert plasticafval in water
 2. Waterbuffering voorkomt lozing vervuild rioolwater

SAMENWERKING

 1. Internationale samenwerking
 2. Onderwijs, bedrijfsleven, overheid